จากนี้ไปจนนิรันดร์ - ขิม + เปียโน

Cover of จากนี้ไปจนนิรันดร์. Khim by P' Aom.